Over mezelf


ERKENNING   EN LIDMAATSCHAP


  • lid van de Vlaamse  Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
  • erkend door de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) met erkenningsnummer  792106675
  • lid van de World Association for Infant Mental Health (WAIMH), Vlaanderen
  • lid van PAN, psychologenkring Antwerpen Noord


OPLEIDINGEN


 

 

  • licentiaatsdiploma klinische  psychologie K.U. Leuven
  • gespecialiseerde jaaropleiding creatieve kindertherapie, Educatieve Academie Berchem
  • tweejarige opleiding tot deskundige in de Infant Mental Health, RINO Vlaanderen
  • allerlei studiedagen


WIE BEN IK?


Ik ben afgestudeerd als licentiaat in de klinische psychologie met als keuze kind, jeugdige en gezin. Daarna ben ik aan de slag gegaan in een algemeen ziekenhuis op de dienst pediatrie en hielp ik een grote doelgroep van kinderen met verschillende problemen. Ik nam er diagnostiek en begeleiding op. Nadien richtte ik mijn aandacht meer op de hele jonge doelgroep en deed ik bijkomend werkervaring op binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Opkomen voor de belangen van kinderen en ouders hierin ondersteunen, motiveert mij en geeft me telkens energie om me verder bij te scholen. Inzetten op preventie en vroegtijdige detectie versterkt het emotioneel welzijn.WAT DOET EEN PSYCHOLOOG IN THERAPIE?


In therapie tracht ik als kinderpsycholoog de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen te versterken en hen mee te helpen opgroeien tot weerbare volwassenen.


Ik treed hierbij als co-regulator op. Dit wil zeggen dat ik via gesprek en observatie samen met jou ga kijken wat jouw kind nodig heeft of welke nood er bij jou als ouder leeft. Zo ontstaat er wederzijds begrip en vertrouwen en kunnen jullie zonder hulp weer verder.