Over mezelf


ERKENNING   EN LIDMAATSCHAP


  • lid van de Vlaamse  Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
  • erkend door de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) met erkenningsnummer  792106675
  • lid van de World Association for Infant Mental Health (WAIMH), Vlaanderen
  • lid van PAN, psychologenkring Antwerpen Noord


OPLEIDINGEN


 

 

  • licentiaatsdiploma klinische  psychologie K.U. Leuven
  • gespecialiseerde jaaropleiding creatieve kindertherapie, Educatieve Academie Berchem
  • tweejarige opleiding tot deskundige in de Infant Mental Health, RINO Vlaanderen
  • allerlei studiedagen


WIE BEN IK?


Ik ben afgestudeerd als licentiaat in de klinische psychologie (optie kind, jeugdige en gezin) en ik ben daarna aan de slag gegaan in een algemeen ziekenhuis op de dienst pediatrie. Gedurende een tiental jaar deed ik daar veel ervaring op bij een grote doelgroep van kinderen met verschillende problematieken. In dat curatieve werk nam ik zowel diagnostiek als begeleiding op mij. Nadien bleef ik me bijscholen, richtte ik mijn aandacht meer op de hele jonge doelgroep en deed ik bijkomend werkervaring op binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie.WAT DOET EEN PSYCHOLOOG IN THERAPIE?


In therapie tracht ik als kinderpsycholoog de sociale en emotionele competentie van jonge kinderen te helpen vergroten en hen mee te helpen opgroeien tot weerbare volwassenen.


Tegenover ouders probeer ik het kind een stem te geven en uit te spreken wat de noden van het kind zijn. Zo kunnen ouders terug vertrouwen krijgen in hun eigen competenties binnen het ouderschap, hun kind beter begrijpen en verder vooruit helpen.