Praktische info

AFSPRAKEN

Het maken van afspraken gebeurt telefonisch. Heb je als ouder een vraag over de ontwikkeling van je kind, dan kan je op eigen initiatief contact met me opnemen. Je kan dit ook doen in samenspraak met de verwijzer. Als ik niet bereikbaar ben, spreek dan een voicemail bericht in. Ik bel zo snel mogelijk terug.


De eerste afspraak is een kennismakingsgesprek, bedoeld om de hulpvraag verder te verduidelijken. Het verloop van de begeleiding brengen we samen in kaart. Als ik niet de juiste hulpverlener ben, zoek ik mee naar een gepaste doorverwijzing.


Laat je minstens 48u op voorhand weten dat je een afspraak niet kan nakomen, dan reken ik geen onkosten aan. Het vrijgekomen uur kan ik nog aan iemand anders aanbieden.


Voor kinderen worden consultaties bij een psycholoog deels terugbetaald, vraag dit zeker na bij jouw ziekenfonds.