Praktische info

AFSPRAKEN

Het maken van afspraken gebeurt telefonisch. Ouders die een vraag hebben over de ontwikkeling van hun kind, kunnen dit op eigen initiatief doen of in samenspraak met de verwijzer. Indien ik niet bereikbaar ben, spreek dan gerust een voicemail bericht in. Ik bel zo snel mogelijk terug.


De eerste afspraak is een intakegesprek, ter kennismaking en verdere verduidelijking van uw hulpvraag. Het verdere verloop van de begeleiding kan dan zo ook beter in kaart worden gebracht. Indien ik niet de juiste hulpverlener ben, zoek ik mee naar een gepaste doorverwijzing.


Wanneer u minstens 48u op voorhand laat weten dat u een afspraak niet kan nakomen, zal ik geen onkosten aanrekenen omdat ik dan het vrijgekomen uur nog aan iemand anders kan aanbieden.


Voor kinderen worden consultaties bij een psycholoog deels teruggebetaald, vraag dit zeker na bij uw ziekenfonds.